Σχετικά

Τι είναι

Το Αποθετήριο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου που χρησιμεύει στην ηλεκτρονική απόθεση, πρόσβαση και ανάδειξη του πολυδιάστατου επιστημονικού έργου του, το οποίο αντανακλάται στις εκδόσεις του.

Περιεχόμενο και Χρήση

Το Αποθετήριο Oeconomicus του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή τις δημοσιεύσεις των σειρών του από το 2000 έως σήμερα καθώς επίσης και ένα μεγάλο αριθμό εκδόσεων παλαιότερων ετών.
Στις δημοσιεύσεις από το 2000 έως σήμερα εντάσσονται οι ψηφιοποιήσεις  των εξής σειρών: (α) Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφιές, (β) Εκθέσεις, που είναι κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης µε προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο κλάδων, περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, (γ) Εργασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια εργασιών σε προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή µελών του ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος.
Στις εκδόσεις παλαιότερων ετών περιλαμβάνονται οι ψηφιοποιήσεις των εξής σειρών: (α) Οικονομικές Μονογραφίες, (β) Σεμινάρια, (γ) Διαλέξεις, (δ) Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων, (ε) Προγράμματα Οικονομικής Ανάπτυξης, (στ) Προγράμματα Περιφερειακής και Χωροταξικής Ανάπτυξης, καθώς επίσης και άλλες επιστημονικές εκδόσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Το αποθετήριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη της επιστημονικής, ερευνητικής κοινότητας αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με την ελληνική οικονομία.

Πληροφορίες για τον φορέα

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα µας. Ιδρύθηκε το 1959 ως µία μικρή ερευνητική μονάδα µε την επωνυμία «Κέντρον Οικονομικών Ερευνών», µε βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδος, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία µε άλλα επιστημονικά ιδρύματα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις δράσεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, μέσω της ιστοσελίδας www.kepe.gr.